Водоснабдителни сондажи

Благодарности за вашето запитване!

Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!

Проучване

Хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвания.

Помпи и помпени системи

Монтаж и доставка.

Сондажи

Водоснабдителни, инженерно-геоложки ядкови и геотрмални сондажи. Пилотно фундиране и пиезометри.

Изготвяне на документи

Регистрации и разрешителни за частни лица. Заявяване на инвестиционни намерения пред РИОСВ.

Екологични проекти

“Методика за прилагане на най-добри налични техники (НДНТ) за промишлените дейности на нови и действащи промишлени инсталации и съоръжения”

Scroll to Top