Водоснабдителни сондажи

Запитване за оферта

Офис: Гр. София, ул. „Райко Алексиев“ № 50, бл. 103, вх. А, ет. 1

Автобаза:

с. Чепинци

42°45’42.9″N 23°26’14.6″E

eMail: office@geohydro.bg

web: www.geohydro.bg

Управител:

инж. Светослав Пожидаев – 0886 88 00 00;

Ръководител направление „Сондиране“: 0883 99 00 00

Scroll to Top