Водоснабдителни сондажи

Геотермални сондажи

Тъй като въздействието на потреблението на енергия става все по-очевидно с изменението на климата, намирането на устойчиви и възобновяеми енергийни източници става все по-важно. Геотермалната енергия, на практика, е източник на енергия, която не замърсява околната среда, и не може да бъде изчерпана. Това я прави идеален ресурс за потребители, които предпочитат отопление и охлаждане без въглероден отпечатък.

Подобно на повечето други сондажи,  геотермални сондажи се изграждат чрез пробиване на дълбока дупка надолу в земята, докато се достигне определена дълбочина, която може да достави достатъчно геотермална енергия за отопление и охлаждане на съоръжението, в което ще бъде инсталирано. Геотермалните системи са проектирани да използват постоянната подповърхностна температура на Земята, във взаимодействие с топлообменник, за да добавя топлина през зимата и да отстранява топлината през лятото. Те използват вода от изградената сонда като топлообменна течност, която циркулира директно през геотермалната термопомпена система. След като циркулира през системата, водата се връща в земята чрез втори сондаж, наричащ се “презареждащ” сондаж или се излива на повърхността.

Друго приложение за сондиране на геотермални кладенци, е за размразяване на открити площи като мостове, както и за отопление на рампи. Също така, за съхранение на енергия в земята, в комбинация с фотоволтаични системи или други източници на енергия. Могат да се комбинират с лъчисто отопление и охлаждане или темпериране на бетона. Обикновено имат диаметър от Ø130 до Ø150 и дълбочина до 300m.

Scroll to Top