Водоснабдителни сондажи

Контакти

Офис: Гр. София, ул. „Райко Алексиев“ № 50, бл. 103, вх. А, ет. 1

eMail: office@geohydro.bg

Управител: инж. Светослав Пожидаев – 0886 88 00 00

Ръководител направление „Сондиране“: – 0883 99 00 00

Автобаза: с. Чепинци

Scroll to Top