Водоснабдителни сондажи

Оборудване

Година на производствоНаименованиеМаркаМоделТехнически показателиВид
2002МПССИТРОЕНДЖЪМПИ68кВ, 3.5т, дизелТоварен автомобил
1994МПСИВЕКО35 8.155кВ, 3.5т, дизелТоварен автомобил
1996МПСФИАТ ИВЕКО30 855кВ, 3.5т, дизелТоварен автомобил
2012МПСГРЕЙТ УОЛЛСТИЙД 5105кВ, 3.5т, дизелТоварен автомобил
1993МПСИВЕКО35 1285kB, 3.5т, дизелТоварен автомобил
1980АВТОСОНДАЗИЛ131, УРБ 2,5 А110кВ, 12т, дизелСондажна техника
2008ВЕРИЖНА СОНДАCOMACCHIOMC 900 P116kB, 14т, дизелСондажна техника
2021ВЕРИЖНА СОНДАHENG WANGHQZ-220L60кВ, 5.2т, дизелСондажна техника
2023ВЕРИЖНА СОНДАHENG WANGHWDL-35060кВ, 7.0т, дизелСондажна техника
2022КОМПРЕСОРHENG WANG18m3/min, 18bar162кВ, 3.5т, дизелСондажна техника
2023КОМПРЕСОРHENG WANG18m3/min, 18bar162кВ, 3.5т, дизелСондажна техника
2023ПИЛОТ МАШИНАHENANDS-2020m, 80kN.mСондажна техника
2022ВЕРИЖЕН БАГЕРHT203TE2518.4кВ, 2.0т, дизелЗемекопна техника
2021ДВУБАНДАЖЕН ВАЛЯКCHANGFATB-900B24кВ, 1.1т, дизелУплътнителна техника
  • 2 броя ел. централи осигуряващи непрекъснато ел. захранване на строителните площадки.
  • 4 броя заваръчни агрегата мобилни.
  • 22 броя оборотни помпи с различни режими и параметри на работа.
  • 7 броя машини за челна заварка на водопроводни системи от HDPE.
  • Геодезическа апаратура осигуряваща трасировъчни работи по изпълнението на строителните обекти.
  • Лицензиран софтуер с 5 броя РС централи за интерпретация на данни.

Много други машини, инструменти , оборудване гарантиращо изпълнението на всеки един обект с различна сложност и обем в сферата на разрушаването, строителството, геологията, земно изкопните и насипни работи и хидротехническото  строителство.

Scroll to Top