Водоснабдителни сондажи

“ГЕОХИДРОДРИЛ” ЕООД извършва основно своята дейност в областите на хидротехническото строителство, екологични мониторингови дейности, дейности свързани с извършването на инженерно геоложки, хидрогеоложки, геотехнически и геофизични проучвания за сгради и съоръжения, консултации, изработване на работни проекти и извършване на строителството за укрепване на свлачища, слаби терени и фундаменти, изграждане на тръбни водоснабдителни сондажни кладенци и дренажи, канализационни мрежи и съоръжения , проектиране и изграждане на помпени станции, високо напорни водопроводи и водопреносни системи, проучвания и строителство на сметища и депа за опасни отпадъци ,минно технически проучвания проекти и строителство на инфраструктура в областта на въгледобива и рудодобива.

ПОМПИ И ПОМПЕНИ СИСТЕМИ

Монтаж и доставка
Предлагаме пълен инженеринг при доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на сондажни и наземни помпи, хидрофорни системи, противопожарни системи, помпени системи за отпадни води, омекотителни инсталации и други. Гаранционно и следгаранционно абонаментно обслужване
Осигуряваме гаранционно и след гаранционно обслужване на всички изделия. Предлагаме  абонаментна поддръжка на помпи и съоръжения, профилактика, изграждане на помпени инсталации, изработка на ел. табла за защита и автоматизация.

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ХИДРОТЕХНИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

+359 886 88 00 00

Обадете се за консултация

9.00 часа - 18.00 часа

Работно време

office@geohydro.bg

Изпрати запитване

Проучване

Хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвания.

Помпи и помпени системи

Монтаж и доставка.

Сондажи

Водоснабдителни, инженерно-геоложки ядкови и геотрмални сондажи. Пилотно фундиране и пиезометри.

Изготвяне на документи

Регистрации и разрешителни за частни лица. Заявяване на инвестиционни намерения пред РИОСВ.

Екологични проекти

“Методика за прилагане на най-добри налични техники (НДНТ) за промишлените дейности на нови и действащи промишлени инсталации и съоръжения”

Scroll to Top